Indywidualne rozwiązania

Biznes ma jedną wspólną cechę - każdy jest inny.
Tylko dedykowane rozwiązania będą efektywne.

WIEDZA

• zdobyta w instytutach • organizacjach naukowych • na profesjonalnych szkoleniach

PRAKTYKA

• realizacja 100+ projektów • praca dla korporacji i firm • projekty dla organizacji także rządowych

DOŚWIADCZENIE

• 20+ lat w modelowaniu i symulacji systemów • 10+ lat analizy danych • 5+ lat analiz dla e-marketingu

O nas

Historia firmy to historia ludzi, którzy ją tworzą. Biuro Analiz i Symulacji Systemów powstało w roku 2011. Od początku współpracujemy z osobami o dużym doświadczeniu i wiedzy, którzy stworzyli interdyscyplinarny zespół niezbędny do realizacji projektów z zakresu analizy danych, modelowania, optymalizacji procesów, prognozowania a także oceny ryzyka czy skutków decyzji.

BAiSS jest odpowiedzią na szybko rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi. Firmy i organizacje a także administracja państwowa są pod stałą presją rozwoju i konkurencyjności. To czas w którym, technologia umożliwia pozyskanie dotychczas nieosiągalnych ilości danych, a jednak większość decyzji jest podejmowanych w warunkach niepewności i obciążonych większym ryzykiem.

Zaufanie klientów zdobywamy indywidualnym podejściem do każdego projektu, rzetelną realizacją oraz wysoką jakością rezultatów.

Charakter naszych usług wymaga współpracy obu stron, zwłaszcza na wstępnych etapach realizacji projektu. To istotna faza, której celem jest poznanie specyfiki działalności, jej złożoności i charakterystyki.

Realizując projekt kierujemy się zasadami:

  • dodanie wartości – wychodzimy z założenia, że nasze usługi powinny dodać wartość do organizacji na rzecz której są realizowane.
  • cena zasięg – nie ma dwóch jednakowych projektów, różna skala trudności, czas, dostępność zasobów, ranga i prestiż. Cena to wypadkowa wielu elementów poza jednym - satysfakcja dla obu stron.
  • rzetelności – mając ponad dwudziestoletnie doświadczenie i "trochę" projektów, to w każdym zdobywamy nową wiedzę i w każdy angażujemy się w 100% lub otwarcie mówimy - cel nieosiągalny.


Mentoring merytoryczny

Robert Rabenda absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik naukowy IAiZ. Specjalizuje się m.in. w tworzeniu modeli wspierających podejmowanie decyzji, analizie danych oraz zarządzaniu procesami biznesowymi. Uczestnik wielu profesjonalnych organizacji z dziedziny BI, BPM, DA, S&M.

Krzysztof Krzewski absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – ekonomista i informatyk. Kierownik działów informatyki w wielu firmach i korporacjach. Specjalność to wykorzystanie dedykowanych narzędzi oraz oprogramowania do analizy danych (bigData). Tworzenie autorskich narzędzi do modelowania i symulacji.

udział w branżowych organizacjach