Dla wielu firm i organizacji gromadzenie danych nie jest problemem...

tyle danych generuje każdy człowiek na ziemi w ciągu jednej sekundy

tyle danych jest wykorzystanych do analizy

tyle danych jest wykorzystanych do analizy strategicznej

... problemem jest ich analiza i efektywne wykorzystanie w procesie decyzyjnym.


Przygotowujesz nowy projekt ?

sprawdź co osiągniesz po jego zakończeniu, potwierdź czy projekt rozwiąże problem i przyniesie realne korzyści. Nasze metody analizy wsparte doświadczeniem oraz dedykowanymi rozwiązaniami, pozwolą określić i zbadać czynniki wpływające na realizację projektu oraz ocenić plan działania.

Planujesz kampanię w internecie ?

sprawdź, które działania e-marketingowe będą efektywne. Stosując metody oparte na dedykowanych modelach symulacyjnych, budowanych w oparciu o Twoje dane, zgodnie z Twoim otoczeniem, i dla Twoich warunków, przygotujemy wiarygodną prognozę i ocenę głównych czynników wpływających na efektywność.

skuteczność naszych rozwiązań w e-marketingu

1M+akcji analizowanych codziennie

93%+predykacja wyników kampanii

95%+skuteczność identyfikacji odbiorców

skuteczny e-marketing

 czytaj na Infoblogu...

Najnowsze artykuły o analizie danych i innych interesujących zagadnieniach, które wpłyną na efektywność Twoich decyzji.

dedykowane modele → efektywna analiza → trafna decyzja.

modele dedykowane

analiza → decyzja, nigdy odwrotnie!

Analiza decyzyjna to szereg działań prowadzących do określenia najbardziej prawdopodobnego stanu badanego przedmiotu w przyszłości oraz wskazania czynników, które w największym stopniu za ten stan odpowiadają.


Podstawą jest łączenie bieżących rejestrów działań z danymi historycznymi i statystycznymi aby stworzyć kompleksowy model, dedykowany do rozwiązania danego problemu. Wyniki estymacji i ich interpretacja (także symulacja) wskażą drogę do optymalnej decyzji.
więcej o analizie

optymalizacja procesów

przed wdrożeniem → analiza procesów

Proces to powiązane ze sobą działania, w których występują interaktywne relacje pomiędzy ludźmi, sprzętem oraz przepływem informacji i danych.


Model procesu odwzorowuje obiekty i relacje, zostanie uzupełniony o zewnętrzne dane statystyczne, a następnie poddany symulacji, której kolejne iteracje stworzą statystyczny model ilościowy. Estymacja oraz interpretacja wyników umożliwi ocenę działania "pod obciążeniem", wszystkich obiektów modelu przed wdrożeniem.
więcej o BPM

Wykorzystanie modelowania do analizy danych i zarządzania procesami

zwiększy wartość, podniesie efektywność i sprawność funkcjonowania Twojej firmy lub organizacji.

Oczywiście korzystamy z narzędzi statystycznych przy opracowaniu naszych działań rynkowych czy marketingowych, ale analizy, które uzyskaliśmy na podstawie modelu były znacznie dokładniejsze a korekta planu sprawdziła się w blisko 100%.

Duża korporacja FMCG, Warszawa

Planowanie w naszej branży, produkcyjno-logistycznej, odgrywa zasadniczą rolę. Codziennie wykonujemy analizy bieżące ale one nie mają nic wspólnego z decyzjami w dłuższym horyzoncie czasu, dlatego korzystamy ze fachowego wsparcia analityków

Centrum logistyczne, Błonie

W naszym Ministerstwie rocznie opracowujemy kilkaset aktów prawnych różnego poziomu. Niektóre wymagają oceny skutków jakie mogą nastąpić w wyniku ich wprowadzenia. Dzięki tej metodzie analizy oszczędzamy sporo publicznych środków.

Urząd Centralny, Warszawa

Jako wydawcy realizujemy około 1000 kampanii e-mailingowych rocznie. Gromadzimy "tony" danych i aby działać efektywnie koniecznie potrzebujemy szybkich analiz oraz wiarygodnych informacji dla reklamodawców.

Agencja interaktywna, Warszawa