Dodajemy wartość

przez wykorzystanie nowoczesnych metod analizy.

Dzięki naszym usługom poznasz preferencje klientów i łatwiej znajdziesz nowych.

W czasach budowania trwałych i pozytywnych relacji z odbiorcami, dane o klientach należy traktować jako aktywa strategiczne. Od ich wykorzystania zależy przyszłość firmy i organizacji.

analiza danych dla e-marketingu

ilość danych, które są pozyskiwane w trakcie realizacji internetowych kampanii jest tak duża, że stanowi znakomite źródło wiedzy o tym jak klienci odbierają Twoją ofertę. Przekonamy Cię, że nasze rozwiązania analityczne prowadzą do interesujących i oryginalnych wniosków.

jak lepiej realizować strategię działania

najpierw potwierdź czy Twój pomysł rozwiąże problemy i przyniesie zamierzone efekty. Dysponując sporym doświadczeniem wyniesionym z setek projektów, doradzimy jak przeprowadzić realizację Twojej idei, tak aby przynosiła zamierzone korzyści. Jeśli przekonamy Cię, że proponowane rozwiązania są celowe i skuteczne, będziemy Twoim oddanym partnerem.

nowe przedsięwzięcia bez ryzyka ?

Nasza metoda analizy decyzyjnej jest oparta na dedykowanych modelach symulacyjnych budowanych w oparciu o Twoje dane, zgodnie z Twoim otoczeniem, i dla Twoich warunków. Analiza wyników określi najbardziej wiarygodne rozwiązania oraz wykaże wartości błędu a zatem pozwoli ocenić ryzyko.

modelowanie predykcyjne - wiarygodne spojrzenie w przyszłość

każda firma, nawet niewielka, gromadzi relatywnie duże ilości danych, płynące z wielu źródeł i w dość krótkim czasie. Umiejętne ich wykorzystanie w modelach predykcyjnych przekonująco podwyższa wiarygodność prognoz.

ocena skutków decyzji

większość decyzji podejmowanych jest w warunkach niepewności. To oznacza, że określone decyzje mogą powodować różne skutki zależnie od stanu czynników. Konsekwencje podjęcia decyzji oceniamy wykorzystując w modelach subiektywne prawdopodobieństwo. Interpretacja wyników pozwala dokonać oceny, które rozwiązanie będzie odpowiednie dla Twojej organizacji.

optymalizacja procesów biznesowych

wdrożenie, optymalizacja lub tylko usprawnienie procesów jest obciążone sporym ryzykiem, dlatego konieczna jest weryfikacja i ocena stanu przygotowania organizacji do przeprowadzenia zmian wykorzystując technologię BPM. Współpracujemy z wieloma dostawcami rozwiązań, co jest warunkiem wyboru optymalnej opcji.

Nasze usługi wyróżnia innowacyjność podejścia

Zbudowanie modelu, symulacja i analiza wyników jest efektywną metodą ułatwiającą podejmowanie decyzji, która pozwala oszacować ryzyko a także określić najbardziej prawdopodobny stan procesu, badanego zjawiska czy obiektu w przyszłości.

Nowoczesność

duża ilość informacji pochodzących z wielu źródeł to wyzwanie w podejściu do analizy, któremu podołać może tylko stosowanie nowych metod i narzędzi.

Indywidualność

Biznes ma jedną wspólną cechę: każdy jest inny. Cechą charakterystyczną naszych usług jest naturalne wsparcie indywidualnych wymagań i aspiracji klienta.

Efektywność

Stosowane przez nas metody analizy oparte na modelowaniu i symulacji są najbardziej efektywnym rozwiązaniem ułatwiającym podejmowanie decyzji.

Rzetelność

Interpretacja wyników działania na modelach to element analizy, dlatego każda przedstawiona wartość musi mieć swoje logiczne i jednoznaczne uzasadnienie.

wizja i wyobraźnia

Biznes to nie tylko wskaźniki, kasa, – to także emocje, stres, wizja – nasze podejście łączy te elementy w postać modelu, którego stworzenie wymaga przede wszystkim jest wyobraźnia.

kompleksowość

Optymalne odzwierciedlenie złożoności przedmiotu badania czy obszaru decyzyjnego nie tylko ograniczy możliwość popełnienia błędu ale także zwiększy możliwości poznawcze.